Over ons
aboutus.gif

t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum is gelegen in het centrum van Turnhout. ’t Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers. Aanmelding kan gebeuren door de cliënt zelf, een mantelzorger of een professionele hulpverlener. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag geanalyseerd en wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. In overleg met de begeleiding wordt een individueel programma samengesteld.

Diverse activiteiten zijn mogelijk.  In onze ateliers (hout, keuken, ontspanning, tuin, textiel, crea) maken we diverse artikelen en producten die we verkopen langs diverse kanalen. We maken onder meer houten speelgoed, meubeltjes, sjaals, babytextiel, kaarsen, vazen, enzovoort. In onze keuken worden maaltijden bereid voor en door onze cliënten. In onze tuin kweken we groenten die we zelf verwerken in de keuken. In het was- en strijkatelier doen we onderhoud van bedrijfskledij. Tweemaal per week is er ontspanning. Een flinke wandeling, een culturele uitstap, een sportactiviteit …

Een deel van onze cliënten wil op termijn graag terug gaan werken. Zij kunnen terecht in de arbeidszorg. Hier voeren we diverse opdrachten uit voor bedrijven (vb. verpakken, lijmen, kwaliteitscontrole, enzovoort). In de arbeidszorg kunnen de deelnemers arbeidsvaardigheden trainen zoals tempo, concentratie en kwaliteitszorg. We doen arbeidszorg in ons centrum en op de werkvloer van bedrijven. 

Een multidisciplinair team begeleidt de verschillende ateliers, de activiteiten en de arbeidszorg. Voor elke cliënt is er een individueel begeleidingsplan. Het team wordt bijgestaan door een vijftal vrijwilligers. 

’t Twijgje werd gesticht als autonoom activiteitencentrum in 1992. Sinds 2007 maakt ’t Twijgje deel uit van het zorgaanbod van Beschut Wonen Kempen. Tot op vandaag is er geen erkenning, noch financiering van de overheid voor psychiatrische dagactiviteitencentra zoals ’t Twijgje. Daarom vragen we aan onze cliënten een bijdrage van €3 per halve dag.